ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Amin Party Plot

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 300 ಯಿಂದ

1 ಸಭಾಂಗಣ|1 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 600 ಪಿಪಿಎಲ್

2 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು|2 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು 600, 2200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 265 233 8879

Subhanpura High Tension Road,Vadodara, Gujarat 390021
+91 265 233 8879
+91 265 234 4499
+91 98253 03933
https://www.facebook.com/aminpartyplot/
http://www.aminpartyplot.com/
aminpartyplot@yahoo.in
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ