ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Sapphire Banquet Hall

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 440 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 550 ಯಿಂದ

2 ಸಭಾಂಗಣ|2 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 125, 350 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 265 236 1130

Near Suraj Plaza, Sayaji Ganj,Vadodara, Gujarat 390005
+91 265 236 1130
http://www.sapphireregency.in/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ