ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಥಳ

Hotel Yuvraj

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 332 ಯಿಂದ

3 ಸಭಾಂಗಣ|3 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 40, 100, 300 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 265 279 5252

Station Road, Near Central Bus Depot,Vadodara, Gujarat 390002
+91 265 279 5252
+91 265 279 4785
+91 265 279 4439
hotelyuvraj@yahoo.com
http://www.yuvrajhotel.net/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ